Behandelingen

In deze tandartspraktijk wordt reguliere tandheelkunde uitgeoefend. Tandarts Van Hagen heeft specifieke affiniteit en vaardigheden voor esthetische en cosmetische tandheelkunde, voor het bleken van tanden, voor kindertandheelkunde, voor de behandeling van angstige patiënten, voor de vervaardiging van kroon- en brugwerk en voor de vervaardiging van diverse suprastructuren op implantaten, zoals kronen op implantaten of een klikgebit. Indien u belangstelling heeft, dan kunt u de mogelijkheden met ons bespreken. 

Vanaf 15 oktober 2021 is er een DIRECTE EN PERMANENTE PATIËNTENSTOP. Dat betekent dat aanmeldingen van nieuwe patiënten NIET meer in behandeling worden genomen. Er worden GEEN UITZONDERINGEN gemaakt. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan inschrijvingen van nieuwe patiënten vanaf 15 oktober 2021.

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren. Preventie is één van de speerpunten van de hedendaagse tandheelkunde.

Het is uitermate belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen met tandartsbezoek. Vanaf twee-jarige leeftijd liefst zien wij kinderen in de behandelstoel. Dit is bedoeld om het kind spelenderwijs te laten wennen aan een tandartspraktijk. Op die manier kan een jong kind al snel ervaren dat een tandartsbezoek de gewoonste zaak van de wereld is. Daar kan het kind later op volwassen leeftijd veel profijt van hebben.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl .

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt -indien nodig- op korte termijn. Bij uitgebreide behandelingen informeren wij u over de kosten. Een begroting van de te verwachten kosten kan op uw verzoek aan u worden uitgereikt. Na uw instemming voeren we de afgesproken behandeling uit. Dat kan zeker op korte termijn binnen enkele weken plaatsvinden.

Als er tandheelkundige behandelingen nodig zijn, waarvoor u niet in deze tandartspraktijk terecht kunt, dan wordt er na overleg met de patiënt een doorverwijzing geregeld. U kunt door ons worden verwezen naar andere mondzorgkundigen voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie. Er zijn samenwerkingsverbanden met andere professionele mondzorgverleners zoals mondhygiënisten, orthodontisten, kaakchirurgen, endodontologen en parodontologen. Ook worden er geregeld nauwkeurige en gedreven tandtechnici ingeschakeld voor de vervaardiging van tandtechnische producten. Tandarts Van Hagen is als tandarts-prothetist ook verbonden aan het Implantologie-team van het Elkerliek Ziekenhuis.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in de computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar. Dit gaat bij voorkeur veilig over het internet via ZorgMail of anders via de post.