KNMT-visitatie

KNMT-visitatie: werken aan goede mondzorg

In onze praktijk staat goede mondzorg voorop. Om te peilen hoe het met de kwaliteit van de hier beschikbare tandheelkundige zorg staat, heeft onze praktijk zich laten visiteren. Dit is gebeurd via de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). De KNMT is de beroepsvereniging van tandartsen.

Tijdens een visitatie nemen daarvoor speciaal opgeleide tandartsen de praktijk onder de loep. Er wordt gekeken naar:

# of de praktijk de zaken goed organiseert;

# of de praktijk wet- en regelgeving naleeft;

# of de patiënt tandheelkundige zorg krijgt volgens kwaliteitsnormen.

Na afloop van een visitatie ontvangt de praktijk een rapport met een evaluatie en aanbevelingen. Met het rapport in de hand kan een praktijk verder werken aan het verbeteren van de geboden kwaliteit. Als u een praktijk bezoekt met het visitatielogo van de KNMT dan weet u dus zeker dat u bij een praktijk bent waar kwaliteit voorop staat !

Eén van de conclusies van het visitatie-team over onze praktijk is: “Tandartspraktijk R.J. van Hagen voldoet aan de eisen van een professionele tandartspraktijk.”

Onze praktijk is gevisiteerd in november 2016.