CORONA-virus update

CORONA-VIRUS update: laatst bijgewerkt op maandag 7 maart 2022.

HET UITOEFENEN VAN DE NORMALE TANDHEELKUNDIGE ZORGVERLENING IS TOEGESTAAN EN VEILIG.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het corona-virus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. De vaccinaties bij een groot deel van de Nederlandse bevolking hebben ervoor gezorgd dat het normale leven weer enigszins is teruggekeerd.

De tandartspraktijk is geopend voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat gevolgd wordt is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarbij wij met grote zekerheid weten dat zij geen Covid-19 symptomen hebben. Om die reden kunnen er vragen aan u gesteld worden omtrent uw gezondheid. Indien u verkouden bent of andere symptomen van Covid-19 vertoont, dient u bij u zelf een zelftest toe te passen. Bij een positieve zelftest is het dringende advies om u te laten testen bij de GGD. De afspraak bij de tandarts kan dan niet doorgaan totdat de testuitslag bij u bekend is.

Het dringende advies in de praktijk blijft: Houd anderhalvemeter afstand tot andere patiënten. Het dragen van een mond-masker in de wachtkamer is aan te raden. Het tandheelkundig team zal u begroeten met een lach. Handen schudden met de patiënt bij ontvangst in de praktijkruimte zal echter niet meer plaatsvinden. U blijft echter wel zeer welkom.

Wat betreft uw eigen gezondheidstoestand gelden de volgende regels: Tandheelkundige afspraken kunnen niet plaatsvinden en zullen worden uitgesteld als u de volgende symptomen heeft die mogelijk bij COVID-19 horen: 

  • verkoudheid
  • niezen
  • hoesten
  • keelpijn
  • benauwdheid
  • koorts (meer dan 38″C)

Aan de balie zijn plexiglas-platen bevestigd zodat ook hier een veilige plek is ontstaan.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID: Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen waarmee de tandarts en de assistentes werken is inmiddels flink toegenomen. Dat betekent dat het mogelijk langer duurt voordat u telefonisch te woord gestaan kan worden. Eerst moeten immers de handschoenen, de gezichtsbescherming en het mondmasker afgedaan worden, voordat de telefoon opgenomen kan worden. De telefoon zal door ons opgenomen worden, maar het kan langer duren voordat dat gebeurt. Dus laat de telefoon lang overgaan en heb geduld. Als u belt, dan zijn wij onderweg naar de telefoon.

Er is ook informatie te verkrijgen via http://www.knmt.nl via http://www.allesoverhetgebit.nl

Voor spoedklachten in de avond, in de nacht en elke vrijdag, zaterdag en zondag kunt u in contact treden met de dienstdoende spoedtandarts via het telefoonnummer van de TANDARTSENPOST EINDHOVEN: 040-31 11 915