CORONA-virus update

CORONA-VIRUS update: laatst bijgewerkt op zondag 1 november 2020

 

REGULIERE TANDHEELKUNDE IN DE TANDARTSPRAKTIJK IS WEER MOGELIJK.

HET UITOEFENEN VAN DE NORMALE TANDHEELKUNDIGE ZORGVERLENING IS TOEGESTAAN EN VEILIG.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het corona-virus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd.

De tandartspraktijk zal weer open zijn voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat gevolgd wordt is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarbij wij met grote zekerheid weten dat zij gezond zijn. Om die reden kunnen er vragen aan u gesteld worden omtrent uw gezondheid. Het is uiteraard ook belangrijk voor u om ons te vertellen als er veranderingen zijn opgetreden in uw gezondheid in de afgelopen periode.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te wassen met water en zeep of te desinfecteren met handalcohol. Wij verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons, deurknoppen en deuren niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen wij met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd. Aan de balie zijn inmiddels plexiglas-platen bevestigd zodat ook hier een veilige plek is ontstaan.

In lijn met het mondkapjesadvies van de overheid vragen wij bezoekers en patiënten van de praktijk om in de wachtruimte een niet-medisch mondkapje te dragen.

 

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID: Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen waarmee de tandarts en de assistentes werken is inmiddels flink toegenomen. Dat betekent dat het mogelijk langer duurt voordat u telefonisch te woord gestaan kan worden. Eerst moeten immers de handschoenen, de gezichtsbescherming en het mondmasker afgedaan worden, voordat de telefoon opgenomen kan worden. De telefoon zal door ons opgenomen worden, maar het kan langer duren voordat dat gebeurt. Dus laat de telefoon lang overgaan en heb geduld. Als u belt, dan zijn wij onderweg naar de telefoon.

 

Voorafgaand aan de meeste behandelingen zal er in de mond gespoeld moeten worden met een mondspoelmiddel gedurende 15 tot 20 seconden. Indien dit van u verlangd wordt, dan krijgt u hierover instructies van het team.

 

Wat betreft uw eigen gezondheidstoestand gelden de volgende regels: 

Tandheelkundige afspraken kunnen niet plaatsvinden en zullen worden uitgesteld als u de volgende symptomen heeft die mogelijk bij COVID-19 horen: 

  • verkoudheid
  • niezen
  • hoesten
  • keelpijn
  • benauwdheid
  • koorts (meer dan 38″C)

Dit geldt ook als één van uw gezinsleden of huisgenoten deze symptomen vertoont. Indien er sprake is van één van bovenstaande ziekte-verschijnselen dan graag telefonisch overleg met de praktijk vóórdat u de praktijk gaat bezoeken.

 

 

Het dringende verzoek is om op de afgesproken tijd in de praktijk te zijn: niet te vroeg en niet te laat. Het doel daarvan is om zo min mogelijk andere patiënten tegen te komen in de wachtkamer. En als u toch andere patiënten tegenkomt in de wachtkamer, geen paniek, maar houd afstand en gebruik uw gezonde verstand.

Er is ook informatie te verkrijgen via http://www.knmt.nl via http://www.allesoverhetgebit.nl

 

Voor spoedklachten in de avond, in de nacht en elke vrijdag, zaterdag en zondag kunt u in contact treden met de dienstdoende spoedtandarts via het spoeddienstnummer van de tandartsenkring Helmond-Mierlo: 06-22303555.