Zorgverzekering

De tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt niet voor orthodontie en ook niet voor kronen en bruggen.

De tandheelkundige zorg voor volwassenen valt voor het grootste gedeelte niet in de basisverzekering. U krijgt deze kosten mogelijk gedeeltelijk vergoed uit een aanvullende tandartsverzekering, die u zelf vrijwillig kunt afsluiten.

Tandarts Van Hagen heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars, maar er wordt wel samengewerkt met zorgverzekeraars. Dat houdt in dat er in voorkomende gevallen gewoon aanvragen door de tandarts gedaan worden voor het verlenen van machtigingen voor bepaalde behandelingen.

Uw nota wordt niet rechtstreeks verzonden naar uw zorgverzekeraar. U krijgt na de behandeling de nota direct uitgereikt of opgestuurd. Indien u aanvullend verzekerd bent voor tandheelkundige kosten, dan moet u zelf zorgen voor het indienen van uw nota bij de zorgverzekeraar. Voor tandheelkundige diensten geldt een betalingstermijn van 30 dagen. U betaalt zelf het volledige nota-bedrag binnen 30 dagen op de rekening van tandarts Van Hagen: IBAN: NL 32 ABNA 045 82 38 848 of contant of via telebankieren of een bankoverschrijving. U biedt de originele nota zo spoedig mogelijk aan bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar betaalt aan u het bedrag dat vergoed wordt uit de aanvullende tandartsverzekering.

U bent en blijft ten allen tijde ZELF verantwoordelijk voor de betaling van uw nota. Dat geldt ook als u uw zorgverzekeraar opdracht geeft om de nota geheel of gedeeltelijk over te maken op de rekening van de tandarts. De laatste tijd is het namelijk een aantal keren voorgekomen dat een zorgverzekeraar een bedrag overmaakt naar de bankrekening van de tandarts, maar dan vervolgens als enige kenmerk een foutief nota- of declaratienummer vermeldt. Dit bedrag wordt vervolgens afgeboekt op het (foutieve) declaratienummer, waarvan de nota toebehoort aan een andere patiënt. Uiteraard zorgt dit voor hele vervelende situaties. De betalende patiënt wordt na een aantal weken aangezien als wanbetaler, omdat de nota door onjuiste informatie van de zorgverzekeraar is afgeboekt bij een verkeerde patiënt. U kunt dit voorkomen door zelf direct het totale nota-bedrag over te maken naar de tandarts onder vermelding van het juiste declaratienummer. Dit is ook het meest logisch, want u heeft de tandheelkundige behandeling ondergaan en niet uw zorgverzekeraar.