Betalen

Voor het betalen van nota’s van tandheelkundige diensten bestaat een betalingstermijn van 30 dagen. U kunt de betaling contant doen of via een bankoverschrijving of via internetbankieren op het volgende rekeningnummer: IBAN: NL 32 ABNA 045 82 38 848 t.n.v. R.J. van Hagen. U wordt verzocht om duidelijk het nota- of declaratienummer te vermelden bij betaling. De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld dat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld. In voorkomende gevallen staat het de tandarts vrij om contante betaling te vragen bij tandheelkundige behandelingen.

Tandarts Van Hagen heeft – net als heel veel andere tandartsen – geen contract afgesloten met enig zorgverzekeraar. Dat betekent niet dat u nooit een vergoeding krijgt voor geleverde tandheelkundige diensten. Tandheelkundige zorg die volledig in de basisverzekering valt is de tandheelkunde aan kinderen tot 18 jaar (m.u.v. orthodontie en kronen) én volledige protheses voor volwassen patiënten. Voor volledige protheses voor volwassenen geldt wel een eigen bijdrage. Ook voor andere behandelingen kan een eigen bijdrage van de patiënt verplicht zijn. De hoogte hiervan kan per zorgverzekeraar verschillend zijn. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van uw nota.

Bekijk hier uw factuur uitgelicht!

Vragen over uw rekening

Voor vragen over uw rekening kunt u contact opnemen met onze praktijk. Voor algemene informatie over behandelingen en tarieven kunt u ook terecht bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).

Betalingsvoorwaarden

Op de betalingen in onze praktijk zijn de betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der tandheelkunde (KNMT) van toepassing.
Betalingsvoorwaarden KNMT

Betaalwijzen

De factuur krijgt u van de praktijk. Deze kunt u op de volgende wijze betalen:

  • Contant
  • Overschrijving

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/alles-over-kosten-en-vergoedingen/verzekeren-tegen-tandartskosten.