Telefonische bereikbaarheid

Normale werktijden overdag

De praktijk is telefonisch te bereiken via 0492-556156.

CORONA-VIRUS periode: Bij geen gehoor op dit nummer (0492-556156) voor spoedeisende gevallen tijdens normale werktijden overdag is de tandarts te bereiken via het spoednummer van de eigen praktijk: 06-30978693

Het kan momenteel langer duren voordat de telefoon opgenomen zal worden. Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen is toegenomen (gezichtsmasker – handschoenen – mondmasker). Deze beschermingsmiddelen moeten door ons neergelegd worden, voordat de telefoon opgenomen kan worden. Dank voor uw geduld.

Om de tandheelkundige behandelingen in de praktijk bij de patiënt zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, kan het zijn dat er op bepaalde uren van de dag op werkdagen opbeltijden zijn ingesteld. Buiten deze opbeltijden is de praktijk alleen te bereiken via een telefoonbeantwoorder. U kunt geen boodschap inspreken via deze telefoonbeantwoorder. Wel is via deze telefoonbeantwoorder een meldtekst te beluisteren met mededelingen over wanneer de praktijk wél te bereiken is voor het maken of wijzigen van afspraken.

Ook is er in deze meldtekst te beluisteren wat het 06-alarmnummer is voor tandartspraktijk Van Hagen. Door het bellen van dit 06-alarmnummer kunt u altijd in contact treden met tandarts Van Hagen zelf. Dit 06-alarmnummer is dus bedoeld voor acute spoedgevallen zoals nabloedingen, uitgeslagen tanden en abcessen.

 

Spoedklachten in avond, nacht en weekend

Voor dringende spoedklachten buiten de normale openingstijden is de Tandartsenpost Eindhoven te bereiken via 040-31 11 915. Houdt u er rekening mee dat spoedbehandelingen mogelijk contant betaald moeten worden bij dienstdoende spoedtandarts.