Telefonische bereikbaarheid

Tijdens kantooruren overdag

De praktijk is telefonisch te bereiken via 0492-556 156. Bij geen gehoor op dit nummer (0492-556156) is de tandarts te bereiken via het spoednummer van de eigen praktijk: 06-30978693. Dit nummer is dus alleen bedoeld voor dringende spoedklachten buiten de normale opbeltijden.

Voor dringende spoedklachten op tijdstippen vóór 08:00 uur en ná 17:00 uur neemt u contact op met de Tandartsenpost Eindhoven via: 040-31 11 915.

 

Om de tandheelkundige behandelingen in de praktijk bij de patiënt zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren, kan het zijn dat er op bepaalde uren van de dag opbeltijden zijn ingesteld.

De opbeltijden zijn:

Op maandag en dinsdag: van 09:45 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur

Op woensdag en donderdag: van 08:45 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 16:30 uur

 

Buiten deze opbeltijden is de praktijk alleen te bereiken via een telefoonbeantwoorder. U kunt geen boodschap inspreken via deze telefoonbeantwoorder. Wel is via deze telefoonbeantwoorder een meldtekst te beluisteren met mededelingen over wanneer de praktijk wél te bereiken is voor het maken of wijzigen van afspraken.

Ook is er in deze meldtekst te beluisteren wat het 06-alarmnummer is voor tandartspraktijk Van Hagen. Via 06-30978693 kunt u altijd in contact treden met tandarts Van Hagen zelf. Dit 06-alarmnummer is dus bedoeld voor acute spoedgevallen zoals nabloedingen, uitgeslagen tanden en abcessen.

Het kan momenteel langer duren voordat de telefoon opgenomen zal worden. Het aantal persoonlijke beschermingsmiddelen is toegenomen (gezichtsmasker – handschoenen – mondmasker). Deze beschermingsmiddelen moeten door ons neergelegd worden, voordat de telefoon opgenomen kan worden. Dank voor uw geduld.

 

Spoedklachten in avond, nacht en weekend

Voor dringende spoedklachten buiten de normale openingstijden is de Tandartsenpost Eindhoven te bereiken via 040-31 11 915. Houdt u er rekening mee dat spoedbehandelingen mogelijk contant betaald moeten worden bij dienstdoende spoedtandarts.