Klachten

Tandarts R.J. van Hagen is lid van de KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde). Indien u een meningsverschil of een klacht heeft over enig aspect van de tandheelkundige behandeling of bedrijfsvoering in deze tandartspraktijk, dan is het belangrijk dat u deze klacht ook voorlegt aan de tandarts of het tandheelkundig behandelteam. Indien een klacht bespreekbaar wordt, dan kan de klacht mogelijk opgelost worden. Als u de klacht kenbaar heeft gemaakt bij de tandarts of bij de tandartsassistentes en als het dan nog niet mogelijk blijkt om tot een oplossing te komen, dan kunt u zich wenden tot de KNMT in Nieuwegein. Via de KNMT kunt u een beroep doen op de klachtenregeling.